REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOTIEI CHIO CHIPS

“1 DIN 3 ESTE CASTIGATOARE: Chipsuri, Skateboarduri si distractie mare!”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
1.1 Organizatorul promotiei Chio “1 DIN 3 ESTE CASTIGATOARE: Chipsuri, Skateboarduri si distractie mare!” este compania INTERSNACK ROMANIA SRL cu sediul in Calea Vitan, nr. 6-6A, cladirea Phoenix Tower, etaj 2, Bucuresti, numar de operator date cu caracter personal 3613.
1.2 Campania este implementata prin AITICOM SRL, cu sediul in Chisinau, str. Haltei nr 41B, Republica Moldova înregistrata la Camera de Inregistrari sub nr. 1005600007021.
1.3 Decizia de derulare a campaniei promoţionale conform regulilor din prezentul Regulament este finală şi obligatorie pentru participanţi. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin întocmirea unui act adiţional la prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare al acestor modificări.
1.4 Campania promotionala se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in continuare "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii; acest Regulament se regaseste si pe https://chio.ro/calitate/regulament-chio-moldova-2019.pdf

SECTIUNEA 2. DURATA SI ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
2.1 Promotia Chio “1 DIN 3 ESTE CASTIGATOARE: Chipsuri, Skateboarduri si distractie mare!” se desfasoara in perioada 01.07.2019 -30.09.2019 sau pana la momentul epuizarii stocurilor promotionale, oricare dintre aceste doua evenimente are loc primul.
2.2 Promotia Chio “1 DIN 3 ESTE CASTIGATOARE: Chipsuri, Skateboarduri si distractie mare! ” se desfasoara pe intreg teritoriul R.Moldova. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
Dupa incheierea perioadei de revendicare a premiilor, data determinata in conformitate cu articolul 5.4, produsele participante, astfel cum sunt acestea descrise mai jos, isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii campaniei promotionale.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1 Campania publicitara este deschisa tuturor persoanelor fizice avand domiciliul sau resedinta in Republica Moldova.
3.2 Se pot inscrie in vederea participarii la Promotie numai personale fizice (Participantii) cu domiciliul sau resedinta in Republica Moldova.
3.3 Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane :
- angajatii Organizatorului si ai distribuitorilor acestuia;
- angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Promotiei.
- De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respective copii/ parinti, frati/ surori, sot/ sotie) nu au dreptul de a participa la Promotie.
Participantii au obligatia sa respecte prezentul regulament.

SECTIUNEA 4. PRODUSE PARTICIPANTE
4.1 La aceasta promotie participa urmatoarele produse care au obligatoriu bentita promotionala “1 DIN 3 ESTE CASTIGATOARE: Chipsuri, Skateboarduri si distractie mare!”:
- Chio Chips Sare 65g
- Chio Chips Paprica 65g
- Chio Chips Cascaval 65g
- Chio Chips Pui la Rotisor 65g
- Chio Chips Smantana si Ceapa 65g
- Chio Chips Paprica 100g
- Chio Chips Cascaval 100g
- Chio Chips Barbecue 100g
- Chio Chips Pui la Rotisor 100g
- Chio Chips Smantana si Ceapa 100g
- Chio Chips Intense Creamy Paprika 95g
- Chio Chips Intense Spicy Cheese 95g
- Chio Chips Intense Sourcream&Herbs 95g
- Chio Chips Intense Spicy Chicken 95g
- Chio Chips Exxtra Intense Hot Chilli 90g
- Chio Chips Exxtra Intense Jalapeno & Cheese 90g
- Chio Chips Paprica 140g
- Chio Chips Cascaval 140g
- Chio Chips Barbecue 140g
- Chio Chips Pui la Rotisor 140g
- Chio Chips Smantana si Ceapa 140g
- Chio Chips Intense Creamy Paprica 135g
- Chio Chips Intense Spicy Cheese 135g
- Chio Chips Intense Sourcream&Herbs 135g
- Chio Chips Intense Spicy Chicken 135g
- Chio Chips Smântână şi Ceapă 255g
- Chio Chips Paprika 255g
Produsele care nu au bentita promotionala nu sunt participante in promotie.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI
5.1 Pentru a participa la promotie, consumatorii trebuie sa cumpere orice produs Chio Chips 65g, 90g, 95g, 100g, 135g, 140g, 255g cu bentita promotionala “1 DIN 3 ESTE CASTIGATOARE: Chipsuri, Skateboarduri si distractie mare!” si sa caute in interiorul pungii participante la promotie punguta cu premiu instant/premiu de revendicat (De exemplu un cartonas cu mesajul : « Felicitari ! Ai castigat un Skateboard»).
5.2 Premiile din pungile norocoase pot fi de 2 tipuri :
1. Premii constand intr-un skateboard. Aceste premii trebuie revendicate prin apel telefonic la numarul de telefon inscris pe talonul castigator +373 22 35 40 78, operatorul va ofera detaliile privind intrarea in posesia premiului asfel:
- pentru revendicarea premiilor constand intr-un skateboard, persoanele castigatoare vor suna la numarul de telefon +373 22 35 40 78 (numar cu tarif normal, Program L-V : 9 :00-17 :00), premiile se vor acorda in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la validarea talonului castigator.
In maximum 7 zile lucratoare de la apelul telefonic vor fi contactati de un reprezentant Intersnack Romania S.R.L. / Aiticom SRL pentru a stabili modul de intrare in posesia premiului. Reprezentantul Intersnack Romania S.R.L. / Aiticom S.R.L. va inmana premiul castigatorului doar in momentul in care castigatorul preda reprezentantului talonul castigator in original si completeaza un proces verbal de primire-predare.
Data limita pana la care pot fi revendicate premiile este 30.09.2019.
Cumparatorii nu au posibilitatea si nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiilor si nici acordarea contravalorii in bani a acestora. De asemenea, castigatorii sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite si nu pot ceda drepturile asupra premiilor castigate unor alte persoane.
2. Premiile ce se pot ridica din centrele de premiere sunt: « o punga de Chio Chips Cascaval 65g ». Lista centrelor de premiere poate fi gasita pe www.chio.ro sau poate fi aflata la numarul de telefon +373 22 35 40 78 (numar cu tarif normal, Program L-V : 9 :00-17 :00).
5.3 Revendicarea premiilor se poate face pana la data de 30.09.2019.
5.4 Pentru orice informatii suplimentare se poate lua legatura cu Organizatorul prin apelarea la numarul de telefon +373 22 35 40 78 (numar cu tarif normal) in timpul orelor de program 09.00-17.00 de luni pana vineri pe toata perioada campaniei.
5.5 Tentativele de fraudare si falsificare a documentelor de mai sus vor fi pedepsite conform legislației în vigoare, pungile câștigătoare / taloanele câștigătoare sunt purtătoare ale dreptului de a participa la promoție şi de a primi cîştigul în cazul rezultatului favorabil. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

SECTIUNEA 6. DESCRIEREA PREMIILOR
6.1 Din intreg stocul de produse promotionale cu bentita promotionala “1 DIN 3 ESTE CASTIGATOARE: Chipsuri, Skateboarduri si distractie mare!” existent pe piata, un numar de 153.776 pungi sunt castigatoare. Castigatorul afla pe loc daca a castigat. Numarul de premii existente in pungile Chio Chips participante la promotie pentru fiecare categorie de premiu este:
- 153.656 premii constand in cate o punga de Chio Chips Cascaval 65g
- 120 premii constand in cate un skateboard;
o Rata de castig de 1 din 3 se aplica la nivelul volumului total de pungi aflate in promotie si rezultate in urma procesului zilnic de productie, nu la nivelul numarului de pungi achizitionate de pe raftul magazinului, care poate varia in functie de mixarea cu alte produse existente la raft sau in functie de manipularea fizica, in momentul aprovizionarii raftului/raionului.
o In cadrul procesului de productie, exista o procedura stricta de monitorizare a insertiilor promotionale si de corelare a acestora cu numarul de bucati de produse promotionale realizate. In urma fiecarui schimb de productie (8h), rata dintre insertiile promotionale si pungile promotionale este de 1 din 3 care valideaza mecanismul promotiei.
6.2 Valoarea totala a premiilor oferite in cadrul promotiei este de 2.182.964,6 lei MD (MDL) (TVA inclus).
6.3 Premiile existente in ambalajele Chio Chips participante vor fi ambalate in folie aprobata a fi utilizata pentru contactul cu produsele alimentare ( produsele nu intra in contact direct cu cartonasul castigator).
6.4 Premiile sunt inserate aleator astfel incat din totalul pungilor participante la promotie o treime va contine unul dintre premiile mentionate mai sus. Pungile Chio Chips participante la promotie sunt in numar total de 465.623 bucati.
6.5 Numarul de pungi participante in promotie si care in exterior sunt marcate de o bentita promotionala, se monitorizeaza pe baza unui numar de lot. Pungile castigatoare din totalul celor participante in promotie apartin lotului promotional si in plus sunt corelate cu un bon de consum care atesta inserarea premiului in punga.
6.6 La finalul perioadei promotionale (30 septembrie 2019) sau la momentul epuizarii stocurilor promotionale (adica a celor 465.623 bucati pungi Chio Chips) - oricare dintre aceste doua evenimente are loc primul - se va proba rata de castig, impartind numarul de insertii intrate in productie & vandute la numarul de pungi vandute de Intersnack SRL cu bentita promotionala.
6.7 Rebuturile din timpul productiei sunt colectate si sigilate si se vor distruge la incheierea promotiei printr-un proces verbal de distrugere. Pana la momentul casarii aceste rebuturi vor fi in gestiune securizata (intr-o camera cu acces limitat de persoane). Procentul estimat de rebuturi este de 5%.

SECTIUNEA 7. CONDITII DE VALIDITATE
7.1 Pentru ca o participare sa fie considerata valida, aceasta trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii :
- Participantii sa indeplineasca reglementarile prezentului Regulament ;
- Participantii sa indeplineasca dreptul de participare conform art . 3 ;
- Participantii sa urmeze mecanismul promotiei conform art . 5 ;

SECTIUNEA 8. ACORDAREA PREMIILOR
8.1 Premiile constand intr-o punga de Chio Chips Cascaval 65 g pot fi primite de orice participant care a achizitionat produse aflate in promotie si a gasit un cartonas cu mesajul : « Felicitari ! Ai castigat o punga de Chio Chips Cascaval de 65 g ! » in interiorul pungilor promotionale de Chio . Acestea pot fi ridicate in schimbul cartonasului, la prezentarea lui la unul din magazinele centre de premiere comunicate pe www.chio.ro sau la nr +373 22 35 40 78 (numar cu tarif normal) in intervalul 01.07.2019 – 30.09.2019 conform mentiunilor de la art 5.
8.2 Premiile constand intr-un skateboard pot fi primite de oricare participant care a indeplinit conditiile prezentului Regulament, de la art. 3 si 5. Acestea vor fi inmanate de catre un reprezentant Intersnack Romania S.R.L. / Aiticom S.R.L., dupa validarea castigului prin mecanismul descris la punctul 5, in schimbul cartonasului, in termen de 30 zile lucratoare de la validare.
8.3 Informatii suplimentare se pot obtine la telefon +373 22 35 40 78 (numar cu tarif normal) in toata perioada promotiei, conform mentiunilor de la sectiunea 5.
8.4 Toate taxele legale care tin de organizator in ceea ce priveste premiile se vor plati de catre acesta.
8.5 Premiile oferite in cadrul prezentei Promotii nu pot fi inlocuite cu bani sau cu alte beneficii si vor fi puse in posesia castigatorilor doar pe teritoriul Republicii Moldova.
8.6 În cazul în care câştigătorul refuză primirea premiului, premiul nu se mai acordă. În cazul în care numărul participanţilor desemnaţi câştigători este mai mic decât numărul premiilor, premiile rămase neacordate rămân în proprietatea Organizatorului.
Odata ce premiul este inmanat, Organizatorul este eliberat fata de Castigator de orice obligatie nascuta in temeiul prezentului Regulament.

SECTIUNEA 9. INCETAREA CAMPANIEI
9.1 Prezenta campanie va incepe la data de 01.07.2019 si va inceta la 30.09.2019 sau la momentul epuizarii stocurilor promotionale, oricare dintre aceste 2 evenimente are loc primul.

SECTIUNEA 10. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE
10.1 Organizatorul nu va fi responsabil de prezentarea documentelor necorespunzatoare, deteriorate sau falsificate si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de documente care nu intrunesc toate conditiile prevazute in acest Regulament.

SECTIUNEA 11. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
11.1 Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta promotie in conformitate cu Legea 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, in calitate de operator inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu nr 3613. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. La cererea expresa a castigatorului, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului pe adresa Str. Haltei 41B, Chisinau, R. Moldova catre Aiticom SRL, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
11.2 Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Numele si prenumele castigatorilor si premiile castigate in cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de legile in vigoare.
11.3 Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform legii, urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la interventie asupra datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.
11.4 Organizatorul poate solicita Participantilor/Castigatorilor premiului oferit in cadrul acestei Campanii acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite, audio si video, numele, prenumele, localitatea de domiciliu si imaginea lor. Pentru a-si exprima acordul in acest sens, Participantii/Castigatorii vor semna o declaratie in care vor fi cuprinsi, in mod expres si neechivoc, termenii acestui acord.

SECTIUNEA 12. LITIGII
12.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane / moldovenesti competente.

SECTIUNEA 13. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI
13.1 Promotia poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Promotiei.
13.2 Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
13.3 Promotia mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie, pe site-ul www.chio.ro.
13.4 Eventualele reclamatii legate de derularea si implementarea Campaniei se vor putea trimite pe durata acesteia, asa cum este reglementata in prezentul Regulament in scris pe adresa Intersnack Romania SRL cu sediul in Calea Vitan, nr. 6-6A, cladirea Phoenix Tower, etaj 2, Bucuresti sau Aiticom S.R.L. Str. Haltei 41B, Chisinau sau la nr de telefon +373 22 35 40 78 (numar cu tarif normal R. Moldova).
13.5 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Promotiei se vor solution pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane / moldovenesti competente.
13.6 Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.
13.7 Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
13.8 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Promotiei.

Organizator
Intersnack România SRL